Grant

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

Program: Doskonała nauka

Projekt: Real algebraic geometry and singularities.

Wartość dofinansowania: 88 888,00 PLN

Całkowity koszt inwestycji: 100 263,00 PLN

Krótki opis projektu: Celem jest zorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowej z rzeczywistej geometrii algebraicznej i teorii osobliwości, na której zostaną zaprezentowane najnowsze wyniki badań uzyskane przez wybitnych specjalistów.

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej